Wat zijn al die beelden?

Verspreid langs de Hoornse kustlijn staat een groot aantal kunstwerken. Zo is er een aantal te vinden bij het Park Schouwburg, de Westerdijk en op het Visserseiland. Prachtige beelden en andere bouwsels waarvan sommige, dankzij hun bijzondere uitstraling, meer opvallen dan anderen. Wij waren nieuwsgierig wie er achter de beelden zitten en kwamen uit bij Stichting ‘In Den Beginne’.

Stichting In Den Beginne

De stichting beheert de meeste kunstwerken langs de kust van Hoorn. Dat betekent niet dat alle beelden eigendom zijn van de stichting. Sommige kunstenaars hebben hun beeld in bruikleen gegeven. Daarnaast zijn een aantal van de kunstwerken eigendom van de gemeente Hoorn.

Stichting ‘In Den Beginne’ houdt zich bezig met het organiseren van kunstinterventies of kunstmanifestaties. Daarnaast houden ze zich ook bezig met het bij elkaar brengen van kunstenaars en scholieren met creatieve vakken.

De stichting bestaat, dankzij de inzet van alle vrijwilligers, inmiddels al vanaf 2010. Gedurende 5 jaar streeft de stichting ernaar om de volgende doelen te bereiken:

  • Het stimuleren en ontwikkelen van vernieuwende kunstuitingen op het terrein van beeldende kunst, audio-visuele media, theater en muziek.
  • Het creëren van een ontmoetingsmogelijkheid voor kunstenaars en publiek, alsmede voor kunstenaars onderling.
  • Al het bovenstaande in de ruimste zin verband houdt of daartoe bevorderlijk kan zijn.

De route

Stichting In Den Beginne heeft een beeldenroute uitgezet die langs de kust van Hoorn gaat. De ‘beeldende kunstroute’ of ook ‘ku(n)stlijn’, zoals de stichting het noemt, begint bij de Parkschouwburg. Via de Westerdijk en het Visserseiland eindigt de route uiteindelijk bij Marina Kaap Hoorn. De route telt ruim 20 kunstwerken die in of langs het water staan. De reden hiervan is omdat de route in het teken staat van Land-Water-Communicatie.

Recente beelden

In september zijn er maar liefst zeven beelden toegevoegd aan het beeldenroute van Hoorn. Kunstenaars als Leo de Fluiter, Linda Verkaaik en Hans Blank zijn de ontwerpers van deze beelden. Wat de stichting betreft komen er in de toekomst veel meer beelden.blank sitefoto evt

Kunst op een windmolen?

Eén van de projecten waar Stichting ‘In den Beginne’ haar pijlen op heeft gericht, is de windmolen ‘de Ambtenaar’. Dit is de grootste windmolen van Europa en staat nabij de noordelijke grens van Medemblik. Deze windmolen is maar liefst 198,5 meter hoog en produceert 7,5 megawatt per uur. Daarmee voorziet deze windmolen zo’n 13.000 huishoudens van stroom, per jaar! De windmolen heeft grote impact op de beleving bij de Medemblikse inwoners. Het wordt door sommige negatief beoordeeld. Het ‘opvrolijken’ van deze windmolen met kunst zal natuurlijk een geweldige publiciteitsstunt zijn, denken wij van ‘HoornPlaza’. Inmiddels worden er plannen opgesteld voor deze grootse actie.

Voor meer informatie over de beelden en de achtergronden van de stichting: klik hier!.